Dlaczego mężczyźni żyją krócej?

0
457
Rate this post

Przychodzi baba do lekarza: – Panie doktorze, dzwoni mi w uszach! Co mam robić? Przede wszystkim: nie otwierać. Kawały o babie u lekarza cieszyły się niegdyś w naszym kraju ogromną popularnością. Jednak jak się okazuje to nie panie powinny być stałymi bywalcami gabinetów lekarskich, a panowie. Jak wynika z badań przeprowadzonych przez australijskich uczonych z Monash University w Melbourne i ich brytyjskich kolegów z Lancaster University (Lancaster, Wielka Brytania) mężczyźni żyją znacznie krócej aniżeli kobiety.

Badania przeprowadzono na muszkach owocowych, (ale naukowcy sądzą, że tyczy się to też ludzi), które posiadają mitochondria różnego pochodzenia. Celem badania było odkrycie różnić w długości życia i starzenia się przedstawicieli płci żeńskiej i męskiej. Wnioski były dość zaskakujące.

Mitochondria to wyspecjalizowane organelle komórkowe odpowiedzialne za proces oddychania komórkowego, które występują praktycznie we wszystkich komórkach zwierzęcych. Mitochondrium to swoisty transformator energii, to właśnie ono przekształca żywność w energię, która napędza nasz organizm do prawidłowego działania.

Na podstawie licznych badań wysunięto wnioski, że zmienność mitochondrialna wpływała na długość życia samców, ale nie samic. Dlaczego tyczy się to tylko przedstawicieli płci męskiej? Otóż jak podkreślają autorzy badania geny mitochondrialne dziedziczone są tylko w linii żeńskiej, tj. od matki, mitochondria ojca ulegają zniszczeniu już na wczesnym etapie rozwoju zarodka. Takim oto sposobem, jak podkreśla doktor Dowling „ewolucyjny proces kontroli jakości, określany, jako selekcja naturalna, działa wobec genów mitochondrialnych tylko u kobiet”

Panie przewyższają panów nie tylko w długości, ale i jakości życia. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) problemy zdrowotne mężczyzn zaczynają się w wieku 63-64 lat, natomiast pań kilka lat później. Jednym słowem, panowie pora zadbać o siebie i znacznie częściej odwiedzać lekarzy!