Co wchodzi w skład nieruchomości?

0
469
Rate this post

Każdy dorosły człowiek posiada określone dobra ruchome i nieruchome. Jeżeli dobro majątkowe jest nieruchome, czyli stałe, to wówczas nosi nazwę nieruchomości. Są to zazwyczaj powierzchnie ziemskie stanowiące odrębny przedmiot własności np. grunt. Nieruchomości, to również budynki trwałe, takie jak dom, budynki gospodarcze, garaże, itd. I budynki te są trwale z związane z gruntem, lub związane są z gruntem tylko części tych budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od powierzchni przedmiot własności. Wszystkie nieruchomości są częścią powierzchni ziemskiej, dla których istnieją księgi wieczyste. Takie księgi są wymogiem formalnym, który ma za zadanie ustalenie stanu prawnego nieruchomości. Każda architektura i grunt posiada swój zapis w księgach wieczystych znajdujących się w archiwach sądowych. W przypadku przepisywania własności w biurze notarialnym koniecznym będzie pobranie odpisu z księgi wieczystej, który to odpis będzie potwierdzeniem posiadania dóbr na własność.