Odbiór lokalu – jak nie popełnić błędu?

0
581
Rate this post

Odbiór lokalu – jak nie popełnić błędu?

Przy każdym zakupie powinniśmy dokładnie sprawdzić kupowany produkt, czy jest wolny od wad fabrycznych, czy spełnia nasze oczekiwania oraz, czy jest zgodny z tym, co obiecuje nam producent. Nie inaczej jest w przypadku zakupu mieszkania, choć tu przedmiot umowy wart jest setki tysięcy złotych. Tym bardziej powinniśmy szczególnie starannie przeprowadzić odbiór mieszkania.

Odbiór lokalu, to nie tylko moment, w którym stajemy się właścicielami zakupionej nieruchomości, ale także obowiązkowa część procesu zakupu mieszkania. Konieczne jest wypełnienie protokołu zdawczo-odbiorczego, w którym będziemy mogli wskazać wszelkie nieprawidłowości, niezgodności z umową i niedociągnięcia w wykonaniu mieszkania.

Podczas odbioru lokalu może towarzyszyć nam wynajęty przez nas fachowiec, który na podstawie schematów i planów stanowiących przedmiot umowy, dokona pomiarów i oceny jakości wykonania mieszkania. Możemy również zrobić to sami. Pamiętajmy jednak, aby nie odbierać mieszkania w pośpiechu. Jest to naprawdę ważny moment, w którym możemy, a nawet powinniśmy, być bardzo drobiazgowi i dokładni.

Czynności odbioru lokalu najlepiej wykonywać w ciągu dnia. Po pierwsze będziemy mogli ocenić poziom nasłonecznienia mieszkania i sprawdzić, czy jest zgodny z tym, o czym zapewnia nas deweloper. Po drugie, przy naturalnym świetle łatwiej dostrzeżemy ewentualne niedociągnięcia.

Podczas oglądania mieszkania zwróćmy szczególną uwagę na jakość wykonania posadzek, ścian, drzwi oraz wentylacji. Sprawdźmy, czy użyte materiały są zgodne z tymi, określonymi w umowie.

Jeśli podczas odbioru lokalu pojawią się u nas jakiekolwiek zastrzeżenia, należy odnotować je w protokole zdawczo – odbiorczym. Taki protokół stanie się podstawą dochodzenia naszych praw w sądzie, w sytuacji, gdy deweloper będzie próbować uchylić się od naprawy lub poprawy stanu mieszkania. Jeśli pominiemy jakiekolwiek usterki, sprzedawca może próbować dowieść, że oddał nam mieszkanie w stanie spełniającym warunki umowy, a my doprowadziliśmy do powstania nieprawidłowości.

Po tym, jak sporządzimy i podpiszemy protokół zdawczo – odbiorczy, deweloper ma obowiązek rozpatrzenia naszych zastrzeżeń w ciągu czternastu dni i dostarczenia nam pisemnej decyzji, czy zostały one uznane. Oświadczenie o odmowie powinno zawierać uzasadnienie. Po uznaniu zastrzeżeń, deweloper ma trzydzieści dni na usunięcie usterek. Ale może wystąpić opóźnienie. W takim przypadku wymagane jest, aby deweloper przedstawił nam uzasadnienie i określił inny termin, w którym wskazane przez nas wady zostaną usunięte.

W następnym kroku znów otrzymamy protokół, którego nie powinniśmy podpisywać, dopóki nie stwierdzimy, że faktycznie wszystkie wskazane uchybienia zostały naprawione. Dopiero w tym momencie dojdzie do odbioru ostatecznego i otrzymamy klucze do naszego wymarzonego mieszkania.