Rękojmia a gwarancja

0
531
Rate this post

Rękojmia a gwarancja

Zdarza się, że pomimo dokładnego obejrzenia mieszkania przed jego odbiorem, zauważamy usterki. W takiej sytuacji możemy domagać się od dewelopera naprawy tych usterek w ramach rękojmi.

Rękojmia jest instytucją, którą regulują zapisy Kodeksu Cywilnego (od art. 556). Deweloper nie może zamieścić w umowie zapisów, które ograniczałyby w jakikolwiek sposób nasze prawo do rękojmi. Byłoby to sprzeczne z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Oczywistym jest, że każda usterka zmniejsza wartość naszego lokalu. Zdarza się też, że nie otrzymaliśmy mieszkania o takich właściwościach, jakie były przedmiotem umowy. Przykładem takiej właściwości jest nasłonecznienie gorsze niż to, o jakim zapewnił nas deweloper. W takich przypadkach sprzedawca (deweloper) ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

Rękojmia wygasa dopiero po upływie trzech lat, tak więc, możemy domagać się od dewelopera naprawy nawet tych usterek, które zauważyliśmy dopiero po kilku miesiącach, a nawet dwóch latach! Jednak musimy pamiętać, że kiedy już wykryjemy nieprawidłowość, mamy tylko miesiąc na dostarczenie (listem poleconym) pisemnego zgłoszenia do dewelopera.

W ramach rękojmi, deweloper musi naprawić usterkę na własny koszt lub obniżyć cenę za mieszkanie i zwrócić nam różnicę. Jeśli będzie się od tego uchylać i nie dopełni swoich obowiązków we wskazanym terminie lub też wada znacząco wpływa na funkcjonalność mieszkania, mamy prawo odstąpić od umowy i domagać się od sprzedawcy zwrotu wpłaconych pieniędzy.

Nie zapominajmy, aby w piśmie kierowanym do dewelopera określić, czego oczekujemy i jaki termin wyznaczamy (przy czym musi być to termin realny, umożliwiający naprawę usterki).

W transakcjach spotykamy się również z pojęciem gwarancji. Jest to zupełnie dobrowolna i dodatkowa forma zobowiązania dewelopera do naprawy usterek powstałych w określonym w umowie terminie. Jeśli w umowie brakuje zapisu o gwarancji, oznacza to tyle, że nie otrzymaliśmy tego dodatkowego uprawnienia, natomiast, jeśli sprzedawca nie wskazał w umowie terminu obowiązywania gwarancji, wynosi on rok i jest liczony od dnia wydania lokalu kupującemu.