Rodzina zastępcza

0
454
Rate this post

Rodzina zastępcza
Dziecko może trafić do rodziny zastępczej. To niespokrewniona lub spokrewniona rodzina, która będzie opiekować się dzieckiem, ale w przeciwieństwie do adopcji z wykluczeniem więzi rodzinno-prawnej, tj: rodzice zastępczy nie maja pełni władzy rodzicielskiej, a dzieci nie mają ani ich nazwiska ani np. możliwości dziedziczenia po nich. Rodzice zastępczy podczas sprawowania opieki nad dziećmi podlegają nadzorowi ze strony ośrodków adopcyjno – opiekuńczych lub ośrodków pomocy społecznej. Pierwszeństwo w utworzeniu rodziny zastępczej dla dziecka mają jego krewni lub osoby wskazane przez młodą mamę, rodziców. Rodzina zastępcza otrzymuje od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.

Rodzinne Pogotowie Opiekuńcze
Dziecko może też chować się w rodzinnymi pogotowiu opiekuńczym. Jest to niespokrewniona rodzina zastępcza, która przyjmuje do siebie dziecko na rok, po upływie tego czasu sąd może przedłużyć pobyt dziecka maksymalnie o 3 miesiące. W tym czasie powinna wyjaśnić się sytuacja prawna dziecka. Osoby, które prowadzą pogotowia rodzinne otrzymują od państwa pomoc finansową na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka.