Przeciwciała

0
660
Rate this post

Przeciwciało jest specyficznym białkiem pojawiającym się w płynach ustrojowych jako bezpośrednia odpowiedź na wprowadzenie do ustroju specyficznego antygenu i charakteryzującym się powinowactwem do tego antygenu. Wszystkie przeciwciała należą do klasy białek surowicy nazwanych immunoglobulina- mi. Masa cząsteczkowa większości przeciwciał u ludzi wynosi ok. 160 000. Przeciwciało składa się z czterech łańcuchów polipeptydowych, z których dwa noszą nazwę ciężkich, a dwa lekkich. Chociaż większość przeciwciał znajduje się we frakcji gammaglobulinowej surowicy, niemniej niektóre rodzaje przeciwciał występują również w pozostałych frakcjach globulinowych. Jest oczywiste, że przeciwciała syntetyzowane są z aminokwasów i nie są zmodyfikowanymi cząsteczkami już istniejących białek globulinowych. Zgodnie z założeniem jednej z ważniejszych teorii synteza globulin ma nieco inny przebieg w obecności antygenu, który w bliżej nieznany sposób indukuje proces powstawania przeciwciał. Liczba wyprodukowanych cząsteczek przeciwciał jest zazwyczaj większa, niekiedy o parę milionów niż liczba cząsteczek antygenu.